Category: Uncategorized

จัดสวนหน้าบ้านเป็นมุมจิบกาแฟ
Uncategorized

จัดสวนหน้าบ้านเป็นมุมจิบกาแฟจัดสวนหน้าบ้านเป็นมุมจิบกาแฟจัดสวนหน้าบ้านเป็นมุมจิบกาแฟ

จากเดิมพื้นที่หน้าบ้านเป็นที่ดินเปล่า จึงได้เปลี่ยนเป็นสวนหย่อม มีทั้งกลุ่มต้นไม้ทนแดด กลุ่มไม้พุ่ม เฟิร์นต่าง ๆ...