Tag: แนวคิดหลักในการจัดสวนญี่ปุ่น

แนวคิดหลักในการจัดสวนญี่ปุ่น
การจัดดอกไม้การจัดสวน

แนวคิดหลักในการจัดสวนญี่ปุ่น

การจัดสวนญี่ปุ่น เป็นการจัดสวนที่มีอิทธิพลจากคติแบบเซ็น (Zen) ไม่ว่าจะเป็นสวนทั่วไปหรือสวนหินญี่ปุ่น โดยเน้นแนวคิดทางนามธรรม จำลองความงามของธรรมชาติ...