Tag: จัดสวนข้างบ้าน งบ 5

 จัดสวนข้างบ้าน งบ 5,000 บาท
การจัดสวน

 จัดสวนข้างบ้าน งบ 5,000 บาท

เมื่อสวนเก่าเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวล ก็ขอลุกขึ้นมาปรับปรุงสวนเดิมให้ร่มรื่น สดชื่น สวยงาม ที่สำคัญมีพื้นที่ใช้สอยและมีพื้นที่ให้อาหารนกเพิ่มขึ้น ทว่าทั้งหมดต้องอยู่ในงบประมาณประหยัด...