Tag: #ความหมายจากดอกไม้

ดอกโบตั๋น

โบตั๋น ในภาษาอังกฤษเรียกว่า peony โดยมีตำนานเล่าว่า ตั้งตามชื่อของไพอัน (Paean) ศิษย์คนหนึ่งของเอสเคลปิอัส เทพเจ้าแห่งการแพทย์ของกรีกโบราณ ต่อมาเอสเคลปิอัสอิจฉาลูกศิษย์ของตน เทพเซอุสช่วยไพอันให้พ้นภัยโดยสาปให้กลายร่างเป็นดอกโบตั๋น ดอกโบตั๋นเป็นดอกไม้ที่นิยมใช้ในงานศิลปะมายาวนาน และเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ประจำชาติของจีน คนจีนยกให้เป็นดอกไม้ของจักรพรรดิ ถือเป็นดอกไม้แห่งเกียรติยศและความร่ำรวย กับนิยมใช้ในเชิงสัญลักษณ์ในศิลปะจีนอีกด้วย

Read More

ดอกสแตติส

ดอกสแตติส เป็นไม้ดอกที่มีความสวยงามได้นานและคงรูปได้แม้ดอกจะแห้ง จึงมักจะนำไปประดับแซมในช่อดอกไม้ใหญ่ๆเพื่อประดับในงานพิธีต่างๆและงานแต่งงาน สแตติสเป็นไม้เมืองหนาว ไม่ค่อยถูกกับแสงแดด ถ้าให้เจอกับแสงแดดเป็นเวลานาน จะทำให้สีของดอกซีดลงเพราะกลีบดอกขาดน้ำ ในช่วงที่มีการนัดเดท หรือวันครบรอบในโอกาสพิเศษต่างๆ หนุ่มสาวในแถบยุโรปมักจะมอบดอกสแตติสให้อีกฝ่าย เพราะมีความหมายว่า ความรู้สึกดีๆที่คงอยู่ตลอดไป

Read More