Tag: ข้อควรรู้เกี่ยวกับการ “จัดสวนด้วยตัวเอง”

แนวคิดหลักในการจัดสวนญี่ปุ่น
การจัดสวน

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการ “จัดสวนด้วยตัวเอง”

ใครๆก็อยากมีสวนสวยๆไว้ในบ้านของตัวเอง แต่ก่อนจะมีนั้นก็ควรศึกษาข้อมูลให้เพียบพร้อม ปัจจุบันมีสื่อหลายช่องทางให้กลุ่มคนรักสวนได้เสพภาพหาแรงบันดาลใจของสวนสวย ทั้งไทยและต่างประเทศ ศึกษาวิธีการเลี้ยงต้นไม้อย่างไรให้ได้ผลดี ตลอดจนถึงคลิปวิดีโอการทำสวนอย่างละเอียด...