Tag: การจัดดอกไม้

วิธีการจัดดอกไม้ให้เหมาะกับโอกาส

ดอกไม้ เป็นของขวัญอีกประเภทหนึ่งที่มีความสวยงาม เหมาะกับทุกโอกาส ถูกใจผู้รับ แสดงให้เห็นถึงความหรูหราและโดดเด่นยามถือไว้ในมือ แต่คุณรู้ไหมว่าการจัดดอกไม้ในการมอบให้ในแต่ล่ะโอกาสก็มีความแตกต่างเช่นเดียวกัน การจัดดอกไม้แบบช่อ วิธีการจัดช่อดอกไม้ สามารถแบ่งออกเป็น ช่อกลม ช่อยาว ช่อเปิดหน้า ช่อปิดหน้า ช่อบูเก้ยาว โดยการมอบช่อดอกไม้ให้แก่ผู้รับ เหมาะกับ การแสดงความยินดี , แสดงความรัก ,…

Read More

รูปแบบการจัดดอกไม้

การจัดดอกไม้โดยทั่ว ๆ ไปแบ่งออกเป็น 3 แบบ ดังนี้ 1. การจัดดอกไม้เลียนแบบธรรมชาติ ( เพื่อใช้เอง) เป็นการจัดดอกไม้แบบง่าย ๆ เพื่อประดับตกแต่งบ้าน โดยอาศัยความเจริญเติบโตของต้นไม้ ดอกไม้ กิ่งไม้ นำมาจัดลงภาชนะ โดยใช้กิ่งไม้ขนาดต่าง ๆ 3…

Read More

การจัดดอกไม้

การจัดดอกไม้ ถือเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่จำเป็นต้องอาศัยทักษะ ประสบการณ์ เพราะจะต้องใช้ดอกไม้ที่แตกต่างกันในหลากหลายสี การไล่โทน การนำเอาดอกไม้หรือใบไม้ ตลอดจนวัสดุต่าง ๆ มาจัดให้อยู่ในองค์ประกอบทางศิลปะ ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กัน และทำให้เกิดมุมมองที่สวยงาม นับได้ว่าเป็นศิลปะและวิวัฒนาการที่สืบทอดกันมาช้านาน การจัดดอกไม้โดยส่วนใหญ่นิยมจัดเลียนแบบดอกไม้สดธรรมชาติ     สิ่งที่ต้องเตรียม 1. ภาชนะสำหรับจัด หมายถึง ภาชนะสำหรับรองรับดอกไม้มีหลายชนิด…

Read More