Daylily (ดอกไม้จีน)

Daylily (ดอกไม้จีน)

 

ดอกไม้จีน เป็นต้นไม้ในวงศ์ลิลลี่ (Family Liliaceae) โดยจัดอยู่ในสกุลดอกไม้จีน (Hemerocallis) ชื่อสามัญคือ Daylily เนื่องจากดอกบานวันเดียวแล้วก็โรย แต่เนื่องจากช่อหนึ่งมีดอกจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีดอกใหม่บานทดแทนทุกวัน สกุล Hemerocallis มีอยู่ด้วยกันประมาณ 13-15 ชนิด มีทั้งชนิดที่ผลัดใบหมดเมื่อถึงฤดูพักตัว และชนิดที่ทิ้งใบแต่ไม่หมด ยังคงเหลือใบติดอยู่บ้าง ใบแตกเป็นกอแน่น เหมือนกอตะไคร้ กอหญ้า ในธรรมชาติ พบขึ้นอยู่ตามชายป่า หรือทุ่งหญ้าริมลำธาร หรือตามเทือกเขา ในประเทศจีน เกาหลี และญี่ปุ่น ช่อดอกแทงสูงขึ้นเหนือใบ ช่อนึงมีดอกจำนวนมาก ดอกบานวันเดียวโรย แต่จะมีดอกใหม่บานทดแทนทุกวัน มีทั้งพันธุ์ที่ดอกบานตอนกลางวัน และพันธุ์ที่ดอกบานตอนกลางคืน บางพันธุ์มีกลิ่นหอม

จากพันธุ์ป่า เพียงสิบกว่าชนิด ปัจจุบันมนุษย์นำมาผสมข้ามพันธุ์กัน จนมีลูกผสมมากว่า 30000 ชนิด ฝรั่งนิยมปลูกเป็นแปลง เพื่อดูดอก ลูกผสมปัจจุบันมีตั้งแต่สีเกือบขาว (รู้สึกว่ายังผสมให้เป็นสีขาวบริสุทธิ์ไม่ได้) สีครีม , เหลือง , ส้ม ,แดง ,ม่วง , ม่วงเข้ม , ไปจนถึงแดงคล้ำมากๆจนเกือบดำ มีทั้งพันธุ์ดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน

Related Posts

สถานที่ชมทุ่งดอกไม้บาน

สถานที่ชมทุ่งดอกไม้บาน

ดอกไม้ตามความเชื่อคนไทย

ดอกไม้ตามความเชื่อคนไทย

Fooled Me Daylily

Fooled Me Daylily

Frans Hals Daylily

Frans Hals Daylily