พื้นที่แห่งรักบนแปลงผัก ‘สวนผักคนเมือง’

พื้นที่แห่งรักบนแปลงผัก 'สวนผักคนเมือง'

เมื่อเริ่มปลูกผัก สิ่งที่ได้มากกว่าผัก คือ การได้สัมผัสพื้นดิน และสิ่งแวดล้อมรอบตัว รวมถึงความรักในธรรมชาติ

ถ้าอย่างนั้นมาปลูกผักกันดีกว่า….

หลายคนคงเคยได้ยินเรื่องราวของ สวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ณ วันนี้ พวกเขามีพื้นที่ 1 ไร่ เป็นทั้งสำนักงาน สวน และพื้นที่จัดกิจกรรม ที่จังหวัดนนทบุรีรีวิวซีรี่ยเกาหลี

หากใครมีโอกาสไปสัมผัส ก็จะรู้ว่า สภาพอากาศดีมาก และพวกเขากำลังสร้างพื้นที่สีเขียวมากขึ้นเรื่อยๆ

“เมื่อก่อนเราไม่มีพื้นที่แบบนี้ ตอนนี้มีหนึ่งไร่ใกล้กับพื้นที่มูลนิธิชีววิถี เราจะใช้พื้นที่ตรงนี้ปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ เราออกแบบว่าจะเป็นแปลงผักทั่วไปและแปลงผักพื้นบ้าน มีพื้นที่เลี้ยงไก่ไข่ โดยให้กินสมุนไพร เราพยายามสร้างรูปธรรมของการผลิตอาหารในเมืองให้เห็น ” สุภา ใยเมือง ผู้อำนวยการ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) กล่าว โดยที่ผ่านมาคนทำงานกลุ่มนี้ก็ไม่ต่างจากองค์กรพัฒนาเอกชนทั่วไป ที่ทำงานขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาระดับโครงสร้างในเรื่องเกษตรกรยากจน มีหนี้สิน และไม่มีที่ดินทำกิน

หากย้อนไปถึงตอนที่เริ่มทำสวนผักคนเมือง สุภา ยอมรับว่าไม่มั่นใจว่าจะได้ผลแค่ไหน กระทั่งพบว่ามีกลุ่มคนเมืองที่ทำเรื่องปลูกผักและสอนคนอื่นๆ ได้และทำได้ดี รวมถึงความพยายามในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ว่าเรื่องการปลูกผักในคอนโดหรือไม่มีที่ดินเลยก็ปลูกได้ จากนั้นก็ผสมผสานเรื่องอาหารปลอดภัย

“มากกว่าการปลูกผัก คือการปลูกเมือง และปลูกชีวิต เริ่มแรกเราทำโครงการเล็กๆ ตอนนี้ขยายเครือข่ายออกไปเป็น 100 กว่ากลุ่ม เชื่อมระหว่างคนเมืองกับชนบทได้ ทำให้คนเข้าใจ เข้าถึง วิถีเกษตรกรรมธรรมชาติมากขึ้น และการจัดกิจกรรมร่วมกับเกษตรกร ทำให้คนเมืองรู้ว่า ข้าวหลากหลายสายพันธุ์ที่เกษตรกรไทยปลูกมีคุณประโยชน์ไม่แพ้ข้าวที่บริโภคทุกวัน จนนำไปสู่การอนุรักษ์และการขยายพันธุ์ข้าว

มีการแปรรูปเส้นก๋วยจั๊บจากข้าวพื้นบ้าน ทำพิซซ่าจากแป้งข้าว มีคนรุ่นใหม่ที่เข้าใจเรื่องการทำอาหารและการเกษตรมาสร้างสรรค์อาหารแนวฟิวชั่น และสนับสนุนข้าวจากชาวนา ทำการตลาดที่มีระบบการสั่งพืชผลทางการเกษตรล่วงหน้า “

ด้วยวิธีคิดแบบนี้ ทำให้สุภา เห็นว่า การมีตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรม เป็นการขับเคลื่อนสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง

“คนเมืองเคยเชื่อว่า พวกเขาปลูกผักไม่ได้ ไม่มีพื้นที่ ไม่มีแดด เพราะแดดเป็นปัญหาสำคัญของคนเมือง เมื่อลงมือทำ ทำให้พวกเขารู้ว่าต้องวางแปลงผักยังไง และความเชื่อที่ว่า มือร้อนปลูกพืชผักไม่ได้ ไม่ใช่เลย ถ้าได้ปลูกผักก็จะรู้ว่า เวลาเพาะต้นกล้าต้องประคับประคองยังไง ผักแต่ละชนิดต้องการน้ำและแดดไม่เหมือนกัน

ในต่างประเทศคนจะให้ความสำคัญกับการปลูกผักในเมือง พวกเขามองว่าการมีพื้นที่ให้ประชาชนเข้าถึงอาหารด้วยตัวเองสำคัญมาก จึงต้องมีการดีไซน์เมือง เมืองต้องเปลี่ยนใหม่ ควรมีความสมดุลมากกว่านี้ ไม่ใช่มีเฉพาะตึก โรงงาน ที่อยู่อาศัย ที่ทำงานเท่านั้น เมืองมีชีวิตได้มากกว่านี้ ควรมีพื้นที่สาธารณะเยอะๆ ”

หลังจากคนกลุุ่มนี้ ทำให้คนเมืองรู้ว่า พวกเขาสร้างพื้นที่อาหารได้ และเชื่อมโยงหลายกลุ่มเข้าด้วยกัน เพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง และยังคงเดินหน้า่ต่อไปเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *