ชวนเด็กทำสวนยังไงให้เหมาะกับวัย

ชวนเด็กทำสวนยังไงให้เหมาะกับวัย

การที่เด็กได้เรียนรู้ชีวิตจากธรรมชาติมากขึ้น มีมุมมอง และความเข้าใจธรรมชาติมากขึ้น มีทักษะความรู้โดยเฉพาะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ดีขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าการให้เด็กได้ปลูกผักกินเอง มีส่วนช่วยให้เด็กมีความรู้เรื่องโภชนาการมากขึ้น และมีแนวโน้มจะหันมากินผักผลไม้ จนทำให้หลายโรงเรียนอย่างในประเทศอเมริกา มีการริเริ่มทำสวนผักในโรงเรียนกันมากขึ้น

บางเมือง ก็มีนโยบายให้ทุกโรงเรียนมีสวนผักเลยทีเดียว ยังไม่นับเรื่องผลต่อพฤติกรรม และอารมณ์ความรู้สึกของเด็ก ที่พบว่า การปลูกผักทำสวน มีส่วนช่วยให้เด็กๆมีความมั่นในใจตัวเองมากขึ้น รู้สึกภูมิใจในตัวเอง มีความรับผิดชอบมากขึ้น บางงานวิจัยยังพบว่า การทำสวนมีส่วนช่วยให้การเรียนดีขึ้น อีกทั้งยังพบว่า การที่เด็กๆได้ออกมาใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติในสวน มีส่วนช่วยทำให้เด็กๆมีสุขภาพจิตดี มีความสร้างสรรค์ อีกทั้งยังช่วยให้มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นด้วยรีวิวหนังเข้าใหม่ และซีรี่ย์ Netflix

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *