Day: May 3, 2021

รู้จัก ดอกลำโพงกาสลัก

ลำโพงกาสลัก ชื่อวิทยาศาสตร์  (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ ) จัดอยู่ในวงศ์มะเขือ สมุนไพรลำโพงกาสลัก มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า มะเขือบ้าดอกดำ (ลำปาง), ลำโพงกาลัก (ชุมพร, สุราษฎร์ธานี), กาสลัก, ลำโพงแดง, ลำโพงดำ, ลำโพงกาสลัก (ภาคกลาง) เป็นต้น…

Read More