Day: April 13, 2021

ดอกเดย์ลิลลี่หรือดอกไม้จีน

เจ้าดอกไม้สวยงามอย่างดอกเดย์ลิลลี่สวยๆอย่างนี้ หลายคนคงยังไม่รู้ที่มาสินะว่าเจ้าดอกไม้นี้มีที่มาจากที่ไหนชื่อน้องอาจจะทำให้คิดได้ว่าเอ๊ะน้องมาจากต่างประเทศรึเปล่าน้า แต่ที่จริงแล้วชื่อน้องคือ “น้องไม้จีน” นั้นเองค่ะ ดอกเดย์ลิลลี่ ที่สวนใหญ่ของเมืองออตตาวามาโชว์ตัวสุดสวย ที่บ้านของอ้อยหวานที่เมืองไทยเรียกดอกเดย์ลิลลี่ตากแห้ง (ภาษาจีนเรียกว่า ‘กัม จัม ฝ่า’ (gum jum fa หรือ ดอกเข็มทอง) ว่า “ดอกไม้จีน” แต่เห็นบางคนเรียก…

Read More