Day: March 9, 2021

ดอกลิลลี่สีขาว

ดอกลิลลี่สีขาว ลิลลี่สีขาว แสดงออกถึงความรักที่บริสุทธิ์เช่นเดียวกัน กับดอกกุหลาบสีขาว นอกจากนั้น ดอกลิลลี่สีขาว ยังแสดงออกถึง ความรักแบบอ่อนหวาน จริงใจ และเทิดทูน จึงมักถูกใช้แทน ประโยคที่ว่า “ฉันรู้สึกดีที่ได้รู้จักและอยู่ใกล้คุณ” ดอกลิลลี่สีขาวเหมาะสมกับโอกาส ที่ต้องการทำความรู้จัก การแสดงออกถึงความรักอย่างวันวาเลนไทม์ แสดงความยินดีในวันรับปริญญาหรืองานมงคล

Read More