Month: January 2021

ดอกเบญจมาศ

ดอกเบญจมาศ เบญจมาศเป็นดอกไม้ตัวแทนชนชั้นสูง ราชวงศ์ หรือกษัตริย์ ทนนานและมีพลังฉลาดแฝงอยู่มากเป็นพิเศษ คนราศีมังกรจึงเต็มไปด้วยความฉลาด มีความคิดวางแผนเป็นขั้นเป็นตอน เป็นดอกไม้แห่งความสำเร็จจึงมักจะมีผู้ให้การช่วยเหลือหรืออุปถัมภ์ตลอด คนราศีมังกรมักเป็นนักวางแผนที่ดี มีการวางแผนด้านการเงินเป็นเลิศ จึงเหมาะกับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ อาชีพที่เหมาะคือ วิศวกร สถาปนิก ผู้ผลิตรายการสื่อต่าง ๆ งานเกี่ยวกับการเงิน ด้านความรักเป็นคนที่จริงใจและซื่อสัตย์ เพราะคนราศีมังกรจะเป็นพวกหัวอนุรักษ์นิยมเกี่ยวกับประเพณีและความเชื่อมาก

Read More

ดอกแก้ว

ดอกแก้ว  ดอกไม้ที่สื่อถึงความดี การมีจิตใจผ่องใส และไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งมัวหมอง ปลูกโดยการนำต้นกล้าพันธุ์ดีมาเพาะในกระถางดินร่วนผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก รดน้ำ 5 วัน ต่อ 1 ครั้ง ตั้งกระถางให้โดนแดดโดยตรง เพราะแก้วเป็นพืชที่ชอบแดดจัด และใส่ปุ๋ยบำรุงปีละ 4 ครั้ง เพื่อให้ลำต้นแข็งแรงและออกดอกสวยงาม

Read More