Day: December 7, 2020

ดอกระฆัง

ดอกระฆัง มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศอังกฤษ พบมากในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ในป่าแถบยุโร ด้วยรูปทรงระฆังสีน้ำเงินปนม่วงและกลิ่นหอมที่มีเอกลักษณ์ จึงไม่แปลกที่ดอกบลูเบลจะเป็นดอกไม้สวยงามอันดับต้นๆของโลก ดอกบลูเบลจะดูสวยมากๆเมื่อมันออกดอกพร้อมกันหรือขึ้นอยู่รวมๆกัน การใช้งานด้านภูมิทัศน์ : ปลูกประดับสวนในพื้นที่เฉพาะใกล้ที่นั่ง หรือศาลาเพราะดอกเด่น แต่พุ่มใบเปราะหักง่ายไม่เหมาะกับบ้านที่ มีสุนัขหรือในที่สาธารณะ ถ้าดินแฉะต้นจะเน่าตาย ชอบอากาศร้อน

Read More