Day: November 18, 2020

ดอกป๊อปปี้

ดอกป๊อปปี้ เป็นพืชในวงศ์ Papaveraceae ที่ออกดอก ดอกป๊อปปี้จะประกอบด้วย 4-6 ใบ มีสีสันแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพันธุ์ บางพันธุ์อาจมีลวดลาย ดอกป๊อปปี้แดง เป็นวัชพืชพันธุ์หนึ่งในยุโรป ใช้เป็นสัญลักษณ์ของทหารผ่านศึกตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง หลังจากยุทธการในทุ่งป๊อปปี้ที่แฟลนเดอส์ ประเทศเบลเยียม ลักษณะ  ป็อปปี้เป็นไม้ล้มลุก โดยสามารถสูงได้มากถึง 1 เมตรและยาว 15…

Read More