Day: September 3, 2020

ดอกประดู่

ดอกประดู่ เมื่อเราพูดถึง “ดอกประดู่” เป็นที่เข้าใจโดยทั่วกันว่า ความหมายนั้นคือทหารเรือ แต่ท่านทราบหรือไม่ว่า ที่มาของการเรียกขานว่าทหารเรือ เปรียบดังดอกประดู่นั้น มีความเป็นมา เช่นไร ที่มา : พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองเจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้ทรงพิจารณาเห็นว่าชีวิตของชาวเรือจะต้องดำเนินไปเหมือนดอกประดู่ กล่าวคือ ดอกของมันจะค่อยๆบานและโรยพร้อมกันทั้งต้น เพื่อปลูกฝังชีวิตจิตใจของนายทหารเรือทุกคนและทุกระดับให้มีความรัก…

Read More