Day: September 1, 2020

ดอกนกกระสา

ดอกนกกระสา ชื่อสามัญ Aigrette มีลักษณะต้น และดอกคล้ายดอกหญ้า ติดอันดับ 1 ใน 10 พืชหายากที่สุดในโลก มีลักษณะต้นและดอกคล้ายดอกหญ้า เวลาลมพัดมองดูดอกแล้วคล้ายฝูงนกกระสาที่กำลังโบยบิน พืชชนิดนี้หายากมากและใกล้สูญพันธุ์

Read More