Day: August 12, 2020

วิธีการเลือกแจกันดอกไม้

วิธีการเลือกแจกันดอกไม้ 1. ต้องรู้วัตถุประสงค์ในการจัด แจกันดอกไม้นั้นจะนำไปวางไว้มุมไหนของบ้าน ซึ่งในแต่ละมุมล้วนมีการจัดแต่งแจกันที่แตกต่างกันไป เช่น วางกลางโต๊ะ วางมุมโต๊ะ ชิดหรือติดผนัง เป็นต้น ที่สำคัญควรดูทำความเข้าใจว่าลักษณะของห้องที่จะจัดวางเป็นห้องลักษณะแบบใด ทรงใด เล็ก ปานกลางหรือใหญ่ เพื่อเราจะได้เลือกแจกันและดอกไม้ที่เหมาะสมกับห้องนั้น ๆ ด้วย 2. คำนึงถึงสัดส่วนที่สมดุล หลังจากที่รู้วัตถุประสงค์แล้ว…

Read More