Day: August 3, 2020

ความหมายของดอกลิลลี่สีต่างๆ

ลิลลี่ (lily) เป็นไม้ดอกประเภทหัว (bulb) มีดอกขนาดใหญ่เป็นสง่าและสวยงาม บางชนิดมีกลิ่นหอมมาก ส่วนใหญ่จะปลูกบนที่สูง เป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศที่หนาวเย็น มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศจีน และบริเวณตอนเหนือของญี่ปุ่น มีฉายาว่า “ดอกไม้ของเจ้าหญิง” ดอกลิลี่เป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ สดใส ไร้เดียงสา จึงมักนำมาใช้ประดับในงานสังสรรค์รื่นเริง เป็นตัวกลางในการสื่อความหมาย โดยจะมีความหมายจำเพาะตามสีของดอก ดอกสีขาว แสดงออกถึง “ความรักที่บริสุทธิ์”  อ่อนหวาน อ่อนโยน จริงใจ แสนดี และเทิดทูน เสมือนกับเป็น…

Read More