Day: April 18, 2020

ประวัติของดอก Daylily

เป็นเวลากว่าพันปีที่พวกเขาใช้ดอกตูมสีเหลืองและสีแดงแห้งในอาหารของเอเชียตะวันออกและจีน daylily เป็นอาหารและพืชสมุนไพรที่พบในหนังสือทางการแพทย์ของราชวงศ์ซ่ง (1059 BC) และในบันทึกของขงจื้อ (551-479 ปีก่อนคริสต์ศักราช) เช่นเดียวกับใน “ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ” Pliny และ Dioscorides (I ศตวรรษโฆษณา.) ใน 1753 นักธรรมชาติวิทยาชาวสวีเดนชื่อ Karl Linnaeus…

Read More