วิธีการเลือกแจกันดอกไม้

วิธีการเลือกแจกันดอกไม้

วิธีการเลือกแจกันดอกไม้

1. ต้องรู้วัตถุประสงค์ในการจัด

แจกันดอกไม้นั้นจะนำไปวางไว้มุมไหนของบ้าน ซึ่งในแต่ละมุมล้วนมีการจัดแต่งแจกันที่แตกต่างกันไป เช่น วางกลางโต๊ะ วางมุมโต๊ะ ชิดหรือติดผนัง เป็นต้น ที่สำคัญควรดูทำความเข้าใจว่าลักษณะของห้องที่จะจัดวางเป็นห้องลักษณะแบบใด ทรงใด เล็ก ปานกลางหรือใหญ่ เพื่อเราจะได้เลือกแจกันและดอกไม้ที่เหมาะสมกับห้องนั้น ๆ ด้วย

2. คำนึงถึงสัดส่วนที่สมดุล

หลังจากที่รู้วัตถุประสงค์แล้ว ควรรู้สัดส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแจกันหรือดอกไม้ ซึ่งสัดส่วนเป็นเรื่องสำคัญมาก ที่จะกำหนดว่าแจกันที่จัดเสร็จจะสวยหรือไม่สวย ถ้าสัดส่วนไม่สมดุล แจกันที่จัดออกมาก็ไม่สวย โดยสิ่งที่ต้องคำนึง คือ

วิธีการเลือกแจกัน

– ภาชนะ ถ้าเป็นทรงเตี้ย ก้านดอกไม้ควรมีความสูงที่ประมาณ 1.5-2 เท่า ของความกว้างของภาชนะ แจกันแบบสูง ความสูงที่จัดควรเป็น 1.5-2 เท่า ของความสูงของภาชนะ
– การเทียบสัดส่วน ระหว่างดอกไม้กับแจกันและแจกันกับขนาดของห้อง ต้องให้อยู่ในสัดส่วนที่สมดุลกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
– การเลือกสี เส้นและขนาดให้แตกต่าง กัน เช่น สีกลาง อ่อน เส้นที่โค้งเรียว ขนาดดอกมีใหญ่เล็กเป็นต้น
– ความแตกต่าง เช่น สีของดอก ใบ และภาชนะที่มีสีแตกต่างกัน แต่ความแตกต่างไม่ควรเกิน 20%
-การสร้างจุดเด่น คือ จัดให้มีตัวเด่น ตัวรอง และให้มีการส่งเสริมกันและกัน

วิธีการเลือกแจกัน

Related Posts

ดอกระฆัง

ดอกระฆัง

การจัดดอกไม้แบบสากล

การจัดดอกไม้แบบสากล

วิธีจัดแจกันดอกไม้แต่งบ้าน

วิธีจัดแจกันดอกไม้แต่งบ้าน

วิธีการจัดดอกไม้สดแบบพุ่ม

วิธีการจัดดอกไม้สดแบบพุ่ม