ถิ่นกำเนิดเดย์ลิลลี่

ถิ่นกำเนิดเดย์ลิลลี่


เดย์ลิลลี่มีถิ่นกำเนิดที่ ยูเรเซีย (Eurasia) รวมทั้งจีน เกาหลี และญี่ปุ่น
ดอกเดย์ลิลลี่มีอยู่มีมากกว่า 60,000 สายพันธุ์
มีหลายสี และหลายรูปแบบ

ถิ่นกำเนิดเดย์ลิลลี่

เพราะเป็นไม้ดอกที่นิยมกันมากในหมู่นักผสมพันธ์พืชเดย์ลิลลี่พันธุ์ดั้งเดิมมีเพียงสีเหลือง
สีชมพู สีเหลืองอมน้ำตาล และสีชมพูอมน้ำตาล ในปัจจุบันมีเดย์ลิลลี่เกือบทุกสี ยกเว้นสีฟ้าและสีขาวบริสุทธิ์ดอกเดย์
ลิลลี่พันธุ์ดั้งเดิมที่มีสีเหลืองส้ม เป็นพันธ์เดียวที่กินได้ ภาษาจีนเรียกว่า ‘กัม จัม ฝ่า’ (gum jum fa) หรือ ดอกเข็มทอง
คนจีนจะทานดอกเดย์ลิลลี่พันธุ์นี้   ดอกสดใช้ผัดน้ำมันหอย  ส่วนดอกตากแห้งใช้ทำต้มจืดกระดูกหมูดอกไม้จีน  ดอก
เดย์ลิลลี่ ดอกกัม จัม ฝ่า หรือดอกเข็มทอง ที่มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า  hemerocallis fulva  นั้น เป็นเดย์ลิลลี่พันธุ์ดั้ง
เดิม พันธุ์พื้นๆ หรือพันธุ์บ้านๆ  ที่ฝรั่งเรียกกันว่า  wild  Daylily  และบางครั้งก็ถือกันว่าเป็นวัชพืชเสียด้วยซ้ำ เพราะเธอ
สวยน้อยกว่าเดย์ลิลลี่พันธุ์โฉมงามอื่นๆ  อีกทั้งเธอโตไว  และเลี้ยงง่าย  เบียดเบียนต้นไม้อื่นๆ ใ นสวนชนิดที่ว่า.. สวนนี้
ต้องมีเธอแต่ผู้เดียว เธอหายอมไม่ ถ้ามีดอกไหนมาสวยเกิน เดย์ลิลลี่ป่าพันธุ์นี้เธอขยายพันธุ์โดยการแทงรากไปเรื่อยๆ

 

Related Posts

สถานที่ชมทุ่งดอกไม้บาน

สถานที่ชมทุ่งดอกไม้บาน

ดอกไม้ตามความเชื่อคนไทย

ดอกไม้ตามความเชื่อคนไทย

Fooled Me Daylily

Fooled Me Daylily

Frans Hals Daylily

Frans Hals Daylily