ดอกแก้ว

ดอกแก้ว

ดอกแก้ว

 ดอกไม้ที่สื่อถึงความดี การมีจิตใจผ่องใส และไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งมัวหมอง ปลูกโดยการนำต้นกล้าพันธุ์ดีมาเพาะในกระถางดินร่วนผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก รดน้ำ 5 วัน ต่อ 1 ครั้ง ตั้งกระถางให้โดนแดดโดยตรง เพราะแก้วเป็นพืชที่ชอบแดดจัด และใส่ปุ๋ยบำรุงปีละ 4 ครั้ง เพื่อให้ลำต้นแข็งแรงและออกดอกสวยงาม

Related Posts

ดอกราชพฤกษ์

ดอกเบญจมาศ

ดอกเบญจมาศ

Daylily (ดอกไม้จีน)

Daylily (ดอกไม้จีน)

ถิ่นกำเนิดเดย์ลิลลี่

ถิ่นกำเนิดเดย์ลิลลี่