ดอกประดู่

ดอกประดู่

ดอกประดู่

เมื่อเราพูดถึง “ดอกประดู่” เป็นที่เข้าใจโดยทั่วกันว่า ความหมายนั้นคือทหารเรือ แต่ท่านทราบหรือไม่ว่า ที่มาของการเรียกขานว่าทหารเรือ เปรียบดังดอกประดู่นั้น มีความเป็นมา เช่นไร

ดอกประดู่

ที่มา : พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองเจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้ทรงพิจารณาเห็นว่าชีวิตของชาวเรือจะต้องดำเนินไปเหมือนดอกประดู่ กล่าวคือ ดอกของมันจะค่อยๆบานและโรยพร้อมกันทั้งต้น เพื่อปลูกฝังชีวิตจิตใจของนายทหารเรือทุกคนและทุกระดับให้มีความรัก ความสามัคคีกัน “ประดู่” จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของทหารเรือไทย 3 สัญลักษณ์ คือ
1. หมายถึงกองทัพที่เข้มแข็ง อันประกอบไปด้วยกำลังพลที่มีศักยภาพและวิชาการทางเทคนิคสูง เช่นเดียวกับแก่นของประดู่
2. หมายถึงกองทัพอันประกอบด้วยกำลังพลที่มีความรักความสามัคคีสูง ดังเช่นดอกประดู่ที่บานและโรยร่วงพร้อมกัน
3. หมายถึงกองทัพที่แสดงออกให้ปรากฎด้านสามัคคีธรรม ดังที่เคยได้ใช้ดอกประดู่เป็นเครื่องหมายแทนชั้นยศในชุดลำลองมาแล้ว
ดอกประดู่จึงเป็นเสมือนเครื่องหมายที่ใช้แทนนยาของ “ทหารเรือ” ของเหล่าราชนาวีไทย

ต้นประดู่

Related Posts

สรรพคุณดอกรักเร่

สรรพคุณดอกรักเร่

สรรพคุณ ดอกคาร์เนชั่น Carnation

สรรพคุณ ดอกคาร์เนชั่น Carnation

ดอกพุดตาน

ดอกพุดตาน

ความหมาย ดอกลำโพงกาสลัก

ความหมาย ดอกลำโพงกาสลัก