ดอกนกกระสา

ดอกนกกระสา

ดอกนกกระสา

ดอกนกกระสา

ชื่อสามัญ Aigrette มีลักษณะต้น และดอกคล้ายดอกหญ้า

ติดอันดับ 1 ใน 10 พืชหายากที่สุดในโลก

มีลักษณะต้นและดอกคล้ายดอกหญ้า เวลาลมพัดมองดูดอกแล้วคล้ายฝูงนกกระสาที่กำลังโบยบิน พืชชนิดนี้หายากมากและใกล้สูญพันธุ์

ดอกนกกระสา

Related Posts

ดอกหิรัญญิการ์

ดอกหิรัญญิการ์

ดอกรักเร่

ดอกรักเร่

ดอกแกลดิโอลัส

ดอกแกลดิโอลัส

อาซาเลีย

อาซาเลีย